.  ©         α        ?        E

 Figure XIII.18
Biblioteca Vaticana    
 
Vaticanus graecus 1709.

Saec. XV, chart. mm. 295x223. Euclidis Elementa secundum recens. Theonianam, quam dicunt,
scholiis glossique interlinearibus aucta: (Heiberg). lib. I-XIII. atque scematibus oris adpingendis diligenti elegantique

Folio 192. verso.