.


©          

α         

?        

Σ      

Bamberg, Staatliche Bibliothek Class. 55 (olim H.J. IV 22)
Parchemin Xe siècle.

folios 1v à 16 : version dite "Pseudo-Boethius, Geometry I"
Geometria est disciplina magnitudinis immobilis
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)


fol 7 : Punctum est cuius pars nulla est