ברוך שפינוזה , Bento de Espinosa, Benedictus de Spinoza, Baruch Spinoza