Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 2 Philadalphia,  Lawrence J. Schoenberg Collection, LJS 286.  Tadhkirah uṣūl handasah al-ḥisāb li-Uqlīdis København, Kongelige Biblioteket Cod. Arab 81
KITĀB UQLĪDUS FĪ l-USŪL. Bulac, ms arab 607 Berlin, Staatsbibliothek,  arab. 5918 Mf. 256
Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 8 Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 1 Wien, Österreichische Nationalbibliothek Cod. Phil. gr. 31
Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 2 Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 2 Laurenziana. Pluteus XXVIII.3. Laurenziana. Pluteus XXVIII.3.
Praha, Národní knihovna. IV.D.5   New York, Columbia University Plimpton 165
Biblioteca Apostolica Vaticana, Palatinus. latinus. 1351 Madrid, Biblioteca Nacional 8989 British Library. Harley MS 5266 British Library, Harley MS 5404 Codex Vindobonensis Palatinus 2465
       
Lawrence J. Schoenberg Collection.  Mss. ljs037 B.N.F. Hébreu 1014. B.N.F. Hébreu 1011. B.N.F. Hébreu 1012. folio 109.  figure VI.33
version de Ishāq b. Hunayn révisée par Tābit b. Qurra al-Harrānī The Rekhâganita, Bombay, 1901 München, Bayerische Staatsbibliothek CLM 13021 
    
Dresden, Sächsische Landesbibliothek Mscr. Db 86 BnF. lat. 7374     


Figure VI.33 Définitions Recherche sur les figures des Éléments d'Euclide Tableau des 54 figures retenues
          ©    α