Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 1 Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 2 British Library. Harley MS 5266  
Praha, Národní knihovna. IV.D.5 Biblioteca Apostolica Vaticana, Palatinus. latinus. 1351 Madrid, Biblioteca Nacional 8989 Codex Vindobonensis Palatinus 2465
København, Kongelige Biblioteket Cod. Arab 81KITĀB UQLĪDUS FĪ l-USŪL. Bulac, ms arab 607Berlin, Staatsbibliothek,  arab. 5918 Mf. 256Philadalphia,  Lawrence J. Schoenberg Collection, LJS 286.B.N.F. Hébreu 1012.
München, Bayerische Staatsbibliothek CLM 13021      
Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 6 Laurenziana. Pluteus XXVIII.3. Wien, Österreichische Nationalbibliothek Cod. Phil. gr. 31 Biblioteca Medicea Laurenziana. Pluteus XXVIII. 8  
 Description
des figure XIII.7 à 11
dans les manuscrits
de la Biblioteca Vaticana
Description
de la Figure XIII.11
dans les manuscrits
de la BnF
Figure XIII.11 PropositionsRecherche sur les figures des Éléments d'Euclide
Tableau des 54 figures retenues
          ©    α