.


©          

α         

?        

Σ      
Parchemin, XIVe siècle.  
Folios 1r - 49v Euclidis liber de arte geometrica (elementa) cum expositione Alardi vel Adelhardi.
Version dite "Adelard II."  (Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)
figures des livres XI - XII en partie effacées