Praha, Národní knihovna. IV.D.5.
Elementa geometriae cum commentario. Version d'après Campanus. Parchemin, France 1300.       Σ       α        ?

 

.

Figure VI.29

  Praha, Národní knihovna. IV.D.5
Figure VI.29 en bas de page