S.J. de Puyt, Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides

Σ       ©     α     ?