Euklidesa początków geometryi, przez Józef Czech

Σ       ©     α     ?