Tarjumah-ʾi taḥrīr-i uṣūl-i Uqlīdis

Manuscrit persan copié en 1787 par Narāqī, Muḥammad Mahdī ibn Abī Zarr,

Version de Naṣīr al-Dīn al Ṭūsī.
 
University of California, Los Angeles. Caro Minasian Collection of Persian and Arabic Manuscripts